Blog

 • Een gouden tip voor ondernemers: de juiste inschrijving van uw vennootschap

  donderdag 08 september 2016

  Alle vennootschappen in ons land zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een databank, dewelke de publieke gegevens van alle ingeschreven vennootschappen verzamelt. De bedoeling hierbij is om bedrijven te beteugelen die handel drijven zonder er de juridische, sociale en fiscale gevolgen van te dragen. De bedrijven moeten niet alleen ingeschreven zijn, doch de activiteiten en het maatschappelijk doel moeten ook juist omschreven worden.

  Lees het volledige artikel
 • Wat met de aandelen van de vennootschap in geval van echtscheiding?

  vrijdag 22 april 2016

  Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel emotioneel als financieel. Wanneer er dan ook nog een vennootschap in het spel is, krijgt de echtscheiding een extra dimensie. Dit aspect is niet alleen voor de echtgenoten zeer belangrijk, doch ook voor de vennootschap, van dewelke de continuïteit in het gedrang kan komen wanneer impasses te lang aanslepen.

  Lees het volledige artikel
 • Hoeveel kost een rechtszaak?

  woensdag 30 maart 2016

  Deze vraag beantwoorden is uiteraard niet eenvoudig, aangezien niemand in de toekomst kan kijken. Om u een duidelijk beeld hiervan te geven wordt hieronder reeds een overzicht gegeven van de meest voorkomende kosten. 

  Lees het volledige artikel