Een gouden tip voor ondernemers: de juiste inschrijving van uw vennootschap

Alle vennootschappen in ons land zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een databank, dewelke de publieke gegevens van alle ingeschreven vennootschappen verzamelt. De bedoeling hierbij is om bedrijven te beteugelen die handel drijven zonder er de juridische, sociale en fiscale gevolgen van te dragen. De bedrijven moeten niet alleen ingeschreven zijn, doch de activiteiten en het maatschappelijk doel moeten ook juist omschreven worden.

Dit lijkt evident, doch de praktijk leert ons iets anders. Zo komt het wel eens voor dat een vennootschap wordt overgenomen, om er vervolgens een andere activiteit mee te gaan uitoefenen dan diegene waar zij voor ingeschreven was.

Nochtans is deze juiste inschrijving cruciaal. Wanneer uw vennootschap namelijk een rechtszaak lanceert, gebaseerd op een activiteit waarvoor uw vennootschap niet is ingeschreven, loopt u het risico dat de rechtbank uw vordering niet eens zal toelaten. Dit betekent dat uw rechtszaak reeds is afgelopen, nog voor dat ze begonnen is.

Wanneer u derhalve een vennootschap opricht of overneemt, is het van groot belang om dit na te gaan. Op die manier bent u zeker dat uw vennootschap haar claims hard kan maken.

Voor verdere informatie hierover kan u steeds bij ons terecht.